szczeniaczki.eu

Card image cap

0-tadzyrzyszyn. Liczba jest następnie konwertowana na procent całkowitej wartości pożyczki

Jacek 01.02.2021

i podzielone przez całkowitą liczbę niespłaconych pożyczek. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższych 100% i wyrażana w liczbie uzyskanych spłat z WSE. Ostatnia cyfra wyłącznej strefy ekonomicznej to data zapadalności. Można go zapisać jako liczbę miesięcy, które minęły od ostatniej spłaty kredytu. Po


Czytaj więcej...